22. 10. 2020 Marek Táborský

Sparťané po nákaze darovali krevní plazmu

Kvarteto hokejistů Sparty se rozhodlo darovat rekonvalescentní plazmu. Té je nyní v českých nemocnicích velký nedostatek a obzvlášť žádaná je od osob, které v nedávné době prodělali nemoc covid-19. Testování na dostatek protilátek podstoupili všichni hráči A-týmu Sparty, kteří se z nemoci úspěšně uzdravili. Darování se zúčastnili hráči s nejlepším nálezem protilátek.

"Víme, že situace není v současné době zejména pro zdravotníky vůbec jednoduchá. Člověka to nic nestojí, plánujeme hned další den naskočit zpátky do tréninku," říká devětadvacetiletý Roman Horák. „Rádi jsme pomohli a odcházeli s dobrým pocitem,“ přitakává obránce Tomáš Dvořák.

Krátké vyšetření s odběry zabere přibližně hodinu času. Všem dárcům je k dispozici občerstvení i neustálý dohled lékařského personálu. „Přiznávám, že odběry nemám rád od dětství. V této době je však potřeba se překonat,“ ví David Tomášek. „Můžeme pomoci zachránit životy. Bylo by skvělé, kdyby dorazili i naši fanoušci a pomohli ve chvíli, kdy je to nejvíce třeba,“ dodává Matúš Sukeľ.

Ústřední vojenská nemocnice vyrábí rekonvalescentní plazmu od konce března 2020. Aktuálně se blíží k 250 uskutečněným odběrům rekonvalescentní plazmy. Ta z ÚVN byla podána u téměř dvou třetin všech pacientů z celé České republiky léčených plazmou. V ÚVN bylo rekonvalescentní plazmou léčeno přes padesát nemocných pacientů s vážnějším průběhem covid-19, poskytli jsme plazmu pro léčbu téměř devadesáti pacientům z celkem 17 nemocnic v ČR.

"Potřebujeme trvale doplňovat dárcovskou základnu, protože potřeba rekonvalescentní plazmy narůstá a doba vhodná pro dárcovství je omezená. Darovat rekonvalescentní plazmu je možné nejdříve dva týdny po uzdravení, dále pak další 2-3 měsíce, poté hladina vytvořených protilátek ve většině případů klesá,“ upřesňuje plukovník Miloš Bohoněk, primář oddělení hematologie, biologie a krevní transfúze ÚVN.

Je třeba si uvědomit, že pacientovi může být aplikována pouze krevní plazma od dárce s odpovídající krevní skupinou. Největší nedostatek je plazmy krevní skupiny AB, protože tato skupina je v populaci nejméně zastoupená a navíc se, z hlediska podání plazmy, jedná o univerzální krevní skupinu, kterou je možné podat kterémukoliv pacientovi.

„Moc oceňujeme ochotu hráčů Sparty, kteří přišli do ÚVN rekonvalescentní krevní plazmu darovat. Věřím, že k nám přijdou opakovaně a budou příkladem dalším lidem, kteří se úspěšně vyléčili z nemoci covid-19,“ dodává plukovník Bohoněk.

Kdo je vhodný dárce?

Obecně je vhodným dárcem osoba, která dorazí 14 dnů po uzdravení z onemocnění covid-19 s klinickými příznaky (teplota, kašel aj., včetně vážnějších průběhů onemocnění), kdy je větší předpoklad dostatečné hladiny protilátek. Dárce musí samozřejmě také splňovat obecně platné zásady pro dárcovství krve a jejích složek (věk 18-60, netrpí závažným onemocněním, neprodělal rakovinu, hepatitidy B, C, nepodstoupil v posledních 6 měsících endoskopické vyšetření, tetování, piercing, nebyl na operaci, nepatří do rizikové skupiny, pokud jde o přenos krevní nákazy – nitrožilní uživatelé drog, osoby provozující rizikový sex apod.)

Všichni zdraví dárci rekonvalescentní plazmy, kteří chtějí pomoci při léčbě druhých, jsou vítaní. Mohou kontaktovat transfuzní oddělení, kde rekonvalescentní plazmu odebírají (obvykle fakultní nemocnice nebo krajská transfuzní oddělení). Kontakt do ÚVN je kartotéka dárců krve 973 203 217, ohbkt@uvn.cz. Na Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Praha mohou zájemci o darování rekonvalescentní plazmy přijít bez objednání, nejprve je totiž zájemci odebrán vzorek krve k vyšetření na množství protilátek, a když jsou známé výsledky, kontaktujeme dárce a dohodneme s ním termín odběru.

Jak probíhá odběr?

Po předodběrovém vyšetření, jehož součástí je vyšetření krevního obrazu, teploty, tlaku, pulsu a posouzení stavu lékařem, se dárce odebere k lůžku. Tam je mu napíchnuta žíla a je připojen na přístroj, tzv. separátor. Ten procesem plazmaferézy odděluje plazmu z krve. Jeden odběr trvá přibližně 40 až 50 minut. Odebrané vzorky se testují na krví přenosné infekce a zjišťuje se v nich přítomnost léčebných, tzv. virus neutralizačních protilátek (ve speciální virologické laboratoři Vojenského zdravotního ústavu v Těchoníně). Poté je zamrazena a připravena pro potřebné pacienty.

AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Němeček: Gól bych vyměnil za výhru

SPA - PLZ 1:3 - Němečkův první gól nestačil

Podpora Sparty: fandění i obří choreo

Mistři 2007 - II. díl: Co dělají šampioni?